17 Ocak 2018, Çarşamba

'AKP ilkelerle değil günlük çıkarlarla yönetiliyor'

'AKP ilkelerle değil günlük çıkarlarla yönetiliyor'

İsmail Beşikçi: Erdoğan, Filistinli Araplar için istediğini Kürtler için de isteyebilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” sözlerini değerlendiren sosyolog yazar İsmail Beşikçi, “Kürd sorunu yoktur’ sözü sağlıklı bir belirleme değildir. Kürdçe yayınların serbest olması, her gün 24 saat yayın yapan TRT Kürdi’nin olması şüphesiz önemlidir. Ama, Bunlar Kürd/Kürdistan sorununa  ‘çözüldü’ denmesi için yeterli değildir. Kürdçe eğitim vazgeçilmez bir taleptir. Kürdlerin kendi kendilerini yönetiyor olmaları önemlidir. Kürdler kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olmalıdır. Kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olmayan bir halk özgür bir halk değildir” dedi.

Beşikçi, “Erdoğan, Filistin sorunu denildiği zaman neyi anlıyor? Filistinli Araplar için istediklerini Kürdler için de isteyebilmelidir. Kaldı ki şu durum da dikkatlerden uzak tutulamaz. İsrail 14 Mayıs 1948'de kurulmuştur.İsrail’de, Filistinli Arapların bu tarihten itibaren dil hakları vardır. Arapça eğitim her kademede söz konusudur. Türkiye’deyse, yukarıda belirtilen adımlara rağmen, hala dil hakları da sağlıklı bir şekilde yaşama  geçmemektedir. İçinde, Q,X,W harfleri olan isimlerin çocuklara verilmesinde hala büyük sorunlar vardır. Şunca mücadeleye rağmen hala böyle sorunlar olması düşündürücüdür” diye konuştu.

Sosyolog yazar İsmail Beşikçi, seçimler, Abdullah Öcalan'ın Newroz mesajı, Çağlayan Adliyesi’ne yapılan saldırı, PYD'nin Rojava politikası, HDP'nin seçim stratejisi ve gündeme dair diğer konularla ilgili Hürbakış internet sitesinin sorularını yanıtladı.

İsmail Beşikçi’nin Hürbakış’ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

PKK lideri Öcalan'ın Diyarbakır Newroz'unda yaptığı çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sorun kendi adıyla anılmalıdır. Kürt sorunu, Kürtistan sorunu. ''Çözüm'' kavramı yeterli değildir. Mesajda Kürt/Kürtistan sözcükleri geçmiyor. Bu, sağlıklı bir durum değildir.

Öcalan'ın "Eşme ruhu" vurgusu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Kürtlerin atalarının mezarları nerededir? Bunların gündeme getirilmesi daha önemlidir.. Şeyh Said’in mezarı nerededir, daha doğrusu Şeyh Said’in mezarı var mıdır? Seyid Rıza’nın, Said’i Kürti’nin mezarı var mıdır?   Mahsum Korkmaz’ın mezarı var mıdır? Şiirt’de Kasaplar Deresi’nde, çöplüklerde, toplu mezarlarda, kimlerin kemikleri yatmaktadır? Diyarbakır İnsan Hakları Derneği,16 Aralık 2014'de toplu mezarlarla ilgili çalışmasını güncelleştirerek yeniden yayımladı. 348 toplu mezarda, 4201 ceset yatıyor. Bu toplu mezarlar halen açılmamıştır. Aileler yakınlarını aramayı kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ama  bu çabalara rağmen, aileler yakınlarının kemiklerine bile kuvuşamamıştır. Onlar için bir mezar bile yapamamıştır. Bunları gündeme getirmek daha önemli olmalıdır. Türkiyelileşme  süreci böyle bir sonuç yaratıyor. Türk siyasal ve toplumsal değerleriyle bütünleşelim derken, bütün bunları unutur gidersin. YPG’nin peşmergeyle birlikteliği Kobane’nin kurtarılmasında büyük bir rol oynamıştır. Gelecekte  böyle bir ruh egemen olmalıdır. Gelecekte Kürtleri böyle bir ruh yönlendirmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kürt sorunu yok", " Dolmabahçe ve izleme heyetine gerek yok" tespiti hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Kürt sorunu yoktur” sözü sağlıklı bir belirleme değildir. Kürtçe yayınların serbest olması, hergün 24 saat yayın yapan TRT Kürti’nin olması şüphesiz önemlidir. Ama, Bunlar Kürt/Kürtistan sorununa  ‘çözüldü’ denmesi için yeterli değildir. Kürtçe eğitim vazgeçilmez bir taleptir. Kürtlerin kendi kendilerin yönetiyor olmaları önemlidir. Kürtler kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olmalıdır. Kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olmayan bir halk özgür bir halk değildir. Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Filistin sorunu denildiği zaman neyi anlıyor? Filistinli Araplar için istediklerini Kürtler için de isteyebilmelidir. Kaldı ki şu durum da dikkatlerden uzak tutulamaz. İsrail 14 Mayıs 1948'de kurulmuştur.İsrail’de, Filistinli Arapların bu tarihten itibaren dil hakları vardır. Arapça eğitim her kademede söz konusudur.Türkiye’deyse, yukarıda belirtilen adımlara rağmen, hala dil hakları da sağlıklı bir şekilde yaşama  geçmemektedir. İçinde, Q,X,W harfleri olan isimlerin çocuklara verilmesinde hala büyük sorunlar vardır. Şunca mücadeleye rağmen hala böyle sorunlar olması düşündürücüdür.

AKP ve Cumhurbaşkanı Arasında bazı görüş ayrılıkları basına yansıdı. Bu konudaki düşünceleriniz ne? 

AKP, ilkelerle yönetilen bir siyasal parti değil. Günlük çıkarlar daha önemli. Bu çıkar anlayışı kısa zamanda  bir uzlaşmayı getirebilir.     

Hdp barajı aşar mi sizce? Onlara tavsiyeleriniz var mı? 

Seçimler sürecinde, aday adayı olmak için pek çok kişi HDP’ye başvurmuştur. Gerek Kürtlerden, gerek Türklerden, gerek öbür halklardan çok başvuru oldu. Bu başvurular ve TBMM’deki yemin bana şunu hatırlattı; TBMM Türk meclistir. Türkler için meclistir. Bunu esas göstergesi ise Anayasa md . 81’ dir.Türk olmayanlar, örneğin Kürtler  bu temel ilkeyi benimsedikleri sürece bu mecliste yer alabilir. 12 Mart, 12 Eylül dönemlerini hatırlayalım. Askeri tutukevlerinde ve özel tip cezaevlerlnde pek çok yaptırımlar gündeme gelirdi. Bunlar, tutsakları ezmeye aşağılamaya yönelik  keyfi yaptırımlardı. Tek tip elbise giyin, andımızı söyle, marş söyle vs.Tutuklular, hükümlüler, bu yaptırımlara uymamak için açlık grevi yaparlardı. Örneğin, içinde tuvaletl olamayan bir koğuş… Koğuşta diyelim 25 tutsak var. Kapı kapalı. İhtiyaç gidermek için tuvalete gideceksiniz. Kapıda gardiyan var. Gardiyan şöyle diyor. .”Bana komutanım demezsen kapıyı açmam. Veya başka bir arkadaşa, “and okumazsan kapıyı açmam” “Türküm doğruyum…de”…Tutuklular, hükümlüler, bu tür keyfi yaptırımlara uymamak için direnirlerdi, açlık grevi yaparlardı. Aday adayı olmak için başvuru yapanlar, seçilip TBMM’ye gittiklerinde nasıl yemin yapacaklarını biliyorlar. O yemini burada vermeyi gerekli görmüyorum. 12 Mart ve 12 Eylül tutukevlerinde ve cezaevlerinde sık sık gündeme getirilen yaptırımlarla sözü edilen bu yemin nitelik olarak çok farklı değil. 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde, yeminde sözü edilen sözleri söylememek için direnenler, açlık grevi yapanlar, TBMM’ye gidip bunları söylemek için yoğun bir yarış içinde. Bunu kişinin kendini inkarı şeklinde değerlendirmek mümkündür.

Kürt partiler IŞİD tehditinden sonra birçok yerde işbirliği yaptı. Bu işbirliğinin daha üst seviyeye çıkarılması mümkün mü?

Parçacı siyasetler aşılmalı, işbirliği, birliktelikler Kürtistan için olmalı. Kürtler de dünya uluslar ailesinin bir ferdi olmalı, eşit bir ferdi olmalı. Birliktelikler buna hizmet etmeli.

Rojava Kürtlerine, Kobanililere bir mesajınız var mı? 

Kürtistana Rojava’da, PYD  bağımsız Kürtistan düşünmüyoruz, Suriye’yi demokratikleştireceğiz, diyor. Bu konuda şunlar söylenebilir. Kürtler ve Kürtistan, 1920’lerde, bölünmüş, parçalanmış ve paylaşılmıştır.  Bunu, dönemin iki emperyal devleti İngiltere ve Fransa ve Ortadoğu’nun iki köklü devleti, Türkiye ve İran yani bu dört güç birbirleriyle işbirliği içinde gerçekleştirmişlerdir. “Bağımsız Kürtistan düşünmüyoruz…” dediğiniz zaman, empeyal güçlerin ve onların Ortadoğu’daki işbirlikçilerinin bu politikalarını onaylamış oluyorsununuz. Halbuki, Kürtlerin ve Kürtistan’nın bölünmesi, parçalanması ve paylaşılması, eleştirilmesi gereken bir süreçtir. PYD bu eleştiriyi yapmalıdır. PYD’nin Suriye’yi demokratikleştirmesi de mümkün değildir. Suriye, Kürtler, ancak Suriye egemenliğinden çıkıp kendi kendilerin yönettikleri zaman dempkratikleşebilir. Çünkü, Kürtistana Rojava, Suriye’nin egemenliğinde kaldığı sürece, Suriye bu ilişkiyi sürdürebilmek için her zaman baskıya, şiddete ihtiyaç duyar. 

HDPnin farklı kesimlere yönelik ittifak çağrısını ve daha özelde dindarların temsiliyetini sağlama girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

HDP, seçim zamanlarında, bazı Kürt partileriyle, milletvekili pazarlığı çerçevesinde, ittifak arayışına giriyor. Sağlıklı bir ittifak değil…HDP’nin esas ittifakı Türk solundan bazı partilerle olmaktadır. O da Kürtlükten kopup Türkiyelileşmeyi gerektirmektedir. Esasında Türkiyelileşme anlayışında olan HDP’nin Kürt partileriyle ittifak araması anlamlı değildir. Bu ittifak  sağlıklı olmaz.. 

Çağlayan Adliyesi’nde meydana gelen saldırıya dair ne düşünüyorsunuz?

Gezi Davası dosyaları, Berkin Elvan Davası dosyası şeffaf olmalıdır. Ölümlere neden olan güvenlik güçleri saklanmamalıdır. Buna rağmen,  savcının odasına baskın yapıp şakağına silah dayatılması yanlıştır. Bu fotoğrafın basına servis edilmesi, basının bunu yayımlaması yanlıştır. Avukatların üstlerinin aranması, çantalarının kurcalanması da yanlıştır. Dava sürecinde avukatlar, savcı ve hakimlerle aynı konumda olmalıdır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

kürt kürt yoktur kürt meselesi kürdistan kandil ismail beşikçi

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Sonuçlar
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbul Başakşehir 17 11 3 3 13 36
2 Galatasaray 17 11 2 4 15 35
3 Fenerbahçe 17 9 6 2 14 33
4 Beşiktaş 17 8 6 3 13 30
5 Kayserispor 17 8 6 3 7 30
6 Göztepe 17 9 3 5 4 30
7 Trabzonspor 17 8 5 4 5 29
8 Demir Grup Sivasspor 17 8 2 7 -4 26
9 Bursaspor 17 7 4 6 9 25
10 Yeni Malatyaspor 17 6 4 7 -3 22
11 Kasımpaşa 17 5 4 8 -6 19
12 Akhisar Bld. Genç. 17 5 4 8 -8 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 5 3 9 -5 18
14 Osmanlıspor FK 17 5 2 10 -8 17
15 Antalyaspor 17 4 5 8 -12 17
16 Atiker Konyaspor 17 4 3 10 -7 15
17 Gençlerbirliği 17 3 5 9 -12 14
18 Karabükspor 17 2 3 12 -15 9
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı